Aşkta Kadın Erkek Arasındaki Duygu ve Düşünce Farklılıkları

Kadın ve erkek, fıtratları gereği farklı olduklarından olaylara ve durumlara verdikleri tepkiler de genel olarak farklılık gösterir. Her ne kadar gündelik hayatta ve iş hayatında bu farklılıkların farkına varmasak da işler aşk geldiğinde durum değişir. Birbirinden duygusal açıdan tamamen ayrılan bu iki canlı, aşk hayatlarında gerek duygu gerekse düşünceleriyle birbirine tamamen zıt profiller çizebilirler. Aşkta kadın ve erkek arasında fark denildiğinde ise işler daha da karmaşıklaşıyor. Bu yazımızda da bu karmaşıklığın özüne inecek ve kadın erkek arasındaki duygusal farklılıkları irdeleyeceğiz.

 

Kadınlar Daha Duygusal Düşünmeye Meyilli

Aşk hayatında kadın ve erkek arasındaki en temel fark, kadınların daha duygusal temelli düşündüğü gerçeğidir. Her ne kadar içinde bulunan duruma göre değişse de kadınlar, erkeklere nazaran daha duygusal düşünce yapılarında olduklarından ilişki süreçlerinde aynı durumlara partnerler tarafından farklı tepkiler verilebilir. Erkeklerin pek de duygusal olmayan yaklaşımları, genel olarak kadınlar tarafından yanlış yorumlanarak ilgisizlik olarak algılanabilir. Tam da bu durumda, kadın erkek üzerinde baskı kurmaya başlar ve ilişki dinamikleri yavaş yavaş değişir.


Kadınlar Erkeklere Göre Daha Detaycı Düşünürler

Detaycılık her ne kadar kişiden kişiye göre değişse de genel olarak kadın ve erkek arasındaki belirgin farklılıklardan biri de detaycılık üzerinden şekillenir. Erkekler genel olarak aşk hayatında içinde bulundukları durumu yüzeysel olarak değerlendirirken kadınlar çok yönlü düşünerek olayı her yönden ele alırlar. Bu da onlara ilişkilerine farklı açılardan bakabilme olanağı verir. Detaycılığı yüzünden partnerinin görmediklerini gören kadınlar, ilişkileri üzerine erkeklerden daha fazla kafa yorarlar. Kadınların bu detaycılığı, erkekler tarafından yanlış yorumlanabilir bir takım güven ve kontrol sorunlarına sebebiyet verebilir.