Evlenip Boşananlar İçin Evlilik İşlemleri

Boşanıp Tekrar Evlenmede İşlemler

Evlenip boşananlar tekrar evlenirken gerekli belgeler nelerdir ?

 

Boşanıp tekrar evlilik yapanlar için Nüfus Cüzdanlarının Medeni Hal kısmı halen “evli” yazıyor ise Nüfus Cüzdanlarını değiştirmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde evlilik müracaatları kabul edilmez. Kadınlarda boşanma tarihinin Aile Kütüğüne işlenmesinden 10 ay sonra evlilik yapabilirler.

EVLİLİK BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- 5 er adet resim (Altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir.) Fotokopi resimler kabul edilmez

2- Nüfus cüzdanlarının (resimli) asılları ve fotokopileri.(Sürücü belgeleri evlilik işlemleri için geçerli değildir.)

3- Sağlık Raporları (Aile Hekimliğinden veya Devlet Hastanelerinden alınması gerekmektedir. ) Özel Hastane ve Özel Tıp Merkezleri’nden  alınan Sağlık Raporları Aile Hekimliğine onaylatılması durumunda kabul edilir.

4)Çiftlerden herhangi birinin oturdukları İlçe Evlendirme Memurluğuna evraklarla beraber gidilerek başvuruda bulunulabilir. Çiftler ikametleri dışında bir yerde eğer nikahlarını gerçekleştirecekse ikamet ettikleri ilçe Belediye Evlendirme Dairesinden izin belgesi aldıkları durumunda müracaatları kabul edilir.