çocuk yaşta evlilik

Çocuk Evlilik

Çocuk yaşta evlilik hangi sonuçları doğurur ?

Çocuk yaşta evlilik erken evlilik 18 yaşın altında, çocuğun fiziksel, fizyolojik ve psikolojik olarak evlilik ve çocuk sahibi olmak gibi sorumlulukları taşımaya hazır olmadan yapılan evlilik olarak tanımlanmaktadır.

Türkiye’deki en önemli toplumsal sorunlardan bir tanesi çocuk evlilikleridir. Erken evliliklerin görülme sıklığı ve nedeni bölgeye göre değişiklik gösterir. Günümüzde insanlar, daha ileri yaşta evlenmeyi tercih ediyor ancak aslında ne zaman kendinizi hazır hissediyorsanız o zaman evlenmelisiniz. Kadın ya da erkek için evliliğin herhangi bir yaşı olmamakta. Ancak bugün yürürlükte olan Medeni Kanun’un 124. Maddesinde evlilik yaşı, “Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.” 

Çocuk evlilikleri bireyin psikolojik ve bedensel gelişimini etkileyen, eğitimlerini aksatan, mesleki ve sosyal işlevselliği bozan önemli bir travmatik faktör olarak değerlendirilmektedir. Çocuk yaşta evliliklerde ortaya çıkan sorunlar arasında en çok depresyon, kaygı bozuklukları, fobik problemler, güven problemleri, sağlık ile ilgili problemler ve intihar girişimleri bulunmaktadır. Çocuk yaşta evlilikler erken gebelik ve doğumlara yol açabilmektedir. Çocuk yaşta evlilikler hâlen bir sorundur. Bu durum; kız çocuklarına yönelik cinsiyet kalıp yargılarını pekiştiren ve onların eğitimlerine engel olan, sağlıklarını tehlikeye atan ve onları şiddet ve yoksulluk riskine maruz bırakan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir yansımasıdır.

Bir insan dünyaya geldiği andan itibaren sürekli bir gelişim ve değişim içindedir. İstenen ve beklenen de gelişimin ve ilerlemenin olumlu ve sağlıklı bir şekilde olmasıdır. Bebeklik, çocukluk döneminin ardından gelen ergenlik dönemi sihirli, karmaşık ve yorucu bir dönemdir. Bu dönem yaklaşık 12-20 yaşlar arasındadır. Bu yaşlar evlilik yaşları için uygun değil. Kendi adınıza ya da çocuklarınızın adına vereceğiniz yanlış bir evlilik kararının hayati bir karar olduğunu unutmayın.