evlilik akdi

Evlilik Akdi Nedir ?

Evlilik akdi nedir ? Şartları nelerdir ?

Evlilik akdi birbirleri ile evlenmeleri hukuken ve dinen geçerli olan çiftler arasında ve iki şahit huzurunda yapılmaktadır. Bir ürün ya da hizmet satın alırken önümüze getirilen onlarca sayfaya onlarca imza atarız. Peki, evlenirken attığımız imzanın sorumluluk veya yükümlülüğün ne olduğunu biliyor muyuz ? Filmlerde ve romanlarda anlatılan evliliklerin hele ki günümüz evliliklerinde yaşanmadığı gerçeğini çoğumuz deneyimleyerek öğrendik. Her evlilik birbirinden farklıdır zira kişilerin karakterleri, alışkanlıkları da birbirinden farklıdır. Evlilik kararının verilmesi ile nikah için gerekli belgelerin düzenlenmesi ile evlilik akdi için gerekli belgelerde sağlanmış olmaktadır. Nikah esnasında atılan imzalar ile çiftler için evlilik yasal olarak başlamakta ve evlilik birliği kurulmuş olmaktadır. Türk medeni kanununda evlilik birliğinde kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olduğu esası mevcuttur. Yani hak, sorumluluk ve paylaşımda eşitlik vardır. Evlenince yaşanılacak yer konusunda iki taraf hak sahibi olduğu gibi sadece bir tarafın kararı ile ki mal sahibi olsa da tek başına satma yetkisi yoktur. Mutlaka eşinin de onayı olmalıdır. Evlilik akdi şartları gereği kadın ve erkek evin ihtiyaçları, harcamaları konusunda sorumluluk sahibidir. Bu sorumluluk çiftlerin iş durumuna göre değişiklik gösterebilmekte. Bu nedenle kadın ya da erkeğin eve katkısı konusunda ikisi arasındaki uzlaşma her şeyin önünde gelir. Evlilik akdinin dindeki yerini değerlendirirsek tüm semavi dinlerde Allah evlilik akdinin önemini ve korunması gerektiğini belirtirken ”Sağlam bir teminat olarak” bahsetmiştir.

Türk medeni kanununa göre evlilik birliği için esas alınan diğer durumlar ise;

-Kadın ve erkek meslek seçiminde serbest ve eşittirler.

-Kadın ve erkek birbirine dava açabilir. Yani eşiniz sizden borç alıp ödemediyse, ona borcu ödemesi için dava açabilir ve icra takibi başlatabilirsiniz.

-Evliliği ayakta tutan temel değerlerden biri de dayanışma ve uzlaşmadır. Ancak eğer evlilik birliği yürümüyor ise evlenme akdinin iptali için bağlı bulunulan adli mercilerde yasal bir zeminde boşanmaya başvurulabilir.