Evlilik öncesinde edinilen mal paylaşımı

Evlilik Öncesi Malların Paylaşımı

Evlilik öncesinde edinilen malların paylaşımı nasıl yapılır ?

Mal paylaşımı rejimiyle ilgili çeşitli durumlar yasalarımızda tarif edilmiş durumda. Bu konuda ileride sorun yaşamak istemeyen çiftler. Evlilik öncesi sözleşme yaparak durumu hukuki hale getiriyor. Ancak bu sözleşmeyi yapmayanlar için farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. 2002’ye kadar mallar kimin adına alınmış ise onun malı olurdu. Yani sonuca ulaşmak basitti. Fakat şimdi iş bu kadar basit değil. Evlilik birliği içinde eşlerden biri bir mala sahip olduğunda diğer eşin bazı talep hakları doğabiliyor.

Eşlerin evlilik birliği içinde mal edinmesi durumunda bazı şartlarla diğer eşin bu malın değerinin yarısının parasını talep etme hakkı oluyor. Bu, boşanma halinde, taraflardan birinin ölümü halinde ve bir başka mal rejimine geçiş halinde oluyor. Ancak bunun için birinci şart evlilik birliği içindeyken satın alarak mal edinmek. Örneğin miras olarak kalan mallar bu sisteme girmiyor.

İki türlü mal paylaşımı mevcut;

1- Edinilen varlıklar; Çiftlerin evlendikten sonra birlikte edindikleri tüm mallar veya gayrimenkuller yarı yarıya paylaşılıyor.

2-Miras kalmış ve önceden edinilmiş mallar;  Eşler diğer eşin evlilik öncesinde sahip olduğu ev ya da araba üzerinde bir hak talep edememekte. Fakat evlenmeden önce edinilen bu malda eşin bir katkısı varsa, katkıda bulunduğu kadar hak talep edebilmektedir. Fakat bunu da ispatlaması gerekir. Önceden edinilmiş veya miras yoluyla elde edilmiş mallardan evlilik birliği sırasında bir gelir elde ediliyorsa, örneğin bir ev kiraya verilip kira geliri elde ediliyorsa bu gelir eşlerin ortak malı kabul edilmektedir. Evlilik öncesinde satın alınan fakat borcu evlilikte de devam eden varlıklarda farklı bir hesaplama yapılmakta. Varlığın evlilik öncesi ödenen kısmını hangi eş karşılamışsa o kısım ona ait olmakta. Evlilik sırasında ödenen kısım ise ortak mal kabul edilmektedir.