evlilik sözleşmesi

Evlilik Sözleşmesi

Evlilik sözleşmesi diğer bir ifade ile mal rejimi sözleşmesi nedir ? Evilik sözleşmesi ne zaman yapılır ve nasıl sona erer ?

Toplumumuzda henüz pek bilinmeyen evlilik sözleşmesine dair merak edilenler, bilinmesi gerekenler.. yazımızda.

Evlilik sözleşmesi resmi olarak yapılması gereken aile hukuku sözleşmesidir. Bu nedenle genel olarak noterde hazırlanır. Noterde hazırlanan bu sözleşme nikah akdinden önce yaptırılırsa sözleşmenin başlangıcı yine evlilik tarihi olacaktır. Evlilik sözleşmesi noter dışında ayrıca evlilik töreni esnasında evlendirme memuruna yapılacak bir beyanla da gerçekleştirilebilir.

 

Medeni Kanuna Göre Evlilik Sözleşmesi Çeşitleri

-Paylaşmalı Mal Ayrılığı

-Mal Ayrılığı

-Edinilmiş Mallara Katılma (yasal rejim)

-Mal Ortaklığı’ dır.

 

Kişisel mallar 1. Kanuna göre aşağıda sayılanlar, kanun gereğince kişisel maldır:

-Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya

-Evlilik sözleşmesi yani mal ayrılığı sözleşmesi başlangıcında eşlerden birine ait olan ya da bir eşin daha sonra miras yoluyla veya karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği mal varlığı değerleri

-Manevî tazminat alacakları

-Kişisel mallar yerine geçen değerler

Eşler, evlilik sözleşmesi ile, bir mesleğin icrası ya da işletmenin faaliyeti nedeniyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken mal varlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebildikleri gibi kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını da kararlaştırabilirler. Taraflar istedikleri mal rejimini kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir, değiştirebilirler.

Evlilik Sözleşmesi Geçmişi Etkiler mi ?

Evlilik sözleşmesi evlenmeden önce alınan malların paylaşımını etkilememektedir. Geçmişe yönelik bir mal rejimi sözleşmesi yapılamaz. Sözleşme, imzalandığı tarihten itibaren geçerli olmaktadır.

Evlilik Sözleşmesinin Sona Ermesi

Evlilik sözleşmesi nasıl sona erdirilebilir ? Diğer bir ifade ile mal rejimi eşlerden birinin bir başka mal rejimini kabul ederse veya eşlerden biri hayatını yitirirse sözleşme sona erer. Ayrıca mahkeme kararı ile evliliğin iptali ya boşanma nedeni ile sona erdirilmesine ya da mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi durumunda, sözleşme dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.

 

Siz olsanız evlilik sözleşmesi yapar mıydınız ?