imam nikahının şartları nedirimam nikahının şartları nedir

İmam Nikahının Şartları Nedir ?

Dini nikah, halk arasında daha çok söylenen tabiri ile imam nikahının şartları nelerdir ?

Dini nikah çiftlerin evlenmelerine engel olacak bir durum olmaması halinde Allah katında evli sayılmaları için kıyılması gereken nikahtır. Nikahın kıyılması için öncelikle çiftlerin Müslüman olması gereklidir. Bu koşul dışında da bazı şartlar gerekmektedir.

 

İmam Nikahının Şartları Nelerdir ?

Dini nikah şartlarından herhangi birinin olmaması durumunda nikah geçersiz sayılır. İmam nikahının şartları ;

-Evlenecek çiftlerin her ikisi de Müslüman olmalıdır.

-Şahitlerin en az birinin erkek olması, Müslüman olması ve ehliyet sahibi olması gerekir.

-Aileden ve akrabalardan gizli tutulmamalı, babasının rızası alınmalıdır.

-Gereken şartlar sağlandıktan sonra evlenecek olan adamın eşine vermekle yükümlü olduğu mehir üzerine nikah kıyılmalıdır. Belirlenen bu mehir nikahı kıyacak imam ile paylaşılmalıdır.

Mehir de ayarlandıktan sonra nikahı kıyacak olan kişi Allah’ın sıfatlarını, iman ve İslam’ın şartlarını belirterek gelin ve damada bunları kabul edip etmediklerini sorar. Gelin ve damadın evet demesi üzerine dini nikah kıyılır.