İslamiyet’e Göre Kocanın Kadın Üzerinde ki Hakkı

Kocanın karısı üzerindeki hakları nedir ?

Ayet ve hadislerle karı-kocanın birbirlerine karşı hak ve sorumlulukları belirtilmiştir. Kuşkusuz belirlenen kurallara uyulduğu takdirde sağlıklı bir yuva kurulacak ve kurulan bu yuvada aile fertleri ömür boyu mutlu bir hayat sürerler. Evliliğin ferdi, sosyal ve ahlaki bir çok yararları vardır. Peki kocanın kadın üzerinde ne gibi hakları vardır ?

-Nafakasını kısmamalıdır. Hanımının malını, parasını ondan izinsiz yememelidir ?

-Şerîatin ilim ve edeblerini ona öğretmeli, onun bilmesi ve yapması gereken farzları, vâcib- leri, namaz, oruç ve diğerlerini öğretmelidir.

-Hanımı ile güzel huylu, güler yüzlü olmalıdır.  (Ey Ebabekir, erkek, hanımın yüzüne güler yüzle bakarsa, defterine bir köle azad etmiş sevabı yazılır, tebessüm ederse hac ve ömre sevabı yazılır )

-Günümüz şartlarında ne kadar uyulabilir tartışılsa da erkek hanımına dışarı işlerini yaptırmamalı, yabancı erkeklerin görmesinden onu korumalıdır.

Hanımına helâl yedirmeli, helâl elbise giydirmelidir.

-Hanımının sıkıntı ve huysuzluklarına katlanmalı, sevaba kavuşmalıdır.

-Meşru cinsel taleplerini reddetmemesi. Kadın küskünlükle kocasının yatağından ayrı olarak sabahlarsa, melekler onu lanetler. (Buharî, Nikâh 85; Müslim, Nikâh 120)

-Eşinin izin vermediği kimseleri eve almaması.

-Kadın kocasının malından ondan izinsiz veremez.

-Kocasının sırlarını kimseye anlatmaması.

-Eşinin, kocasının gıyabında da kocasının malını ve iffetini koruması.

Şüphesiz bu maddeler daha da artırılabilir. Fakat ailede esas olan hukuktan önce ahlaktır, fedakarlıktır.