mehir ne aman verilir ?

Mehir nasıl ne zaman ödenir ?

Evlilik arefesindeki çiftlerin merak ettiği mehir ne zaman verilmelidir ?

 

İslam fıkıhına göre erkeğin kadına hediyesi olan mehir dini nikah akdi gerçekleşirken kadının isteğine bağlı olarak mal ya da para olarak erkek tarafından verilmektedir. Peki, mehir verilmese olur mu ? Mehir ne zaman verilmelidir ?

Evlilik akdi esnasında ya da öncesinde nikahı kıyılacak erkeğin nikahı gerçekleşecek olan kadına verdiği, kadın için ekonomik ve sosyal güvence olarak görülmektedir. Kadın mehri üzerinde istediği tasarrufta bulunabilir. Bu durum dört mezhep tarafından kabul görülmektedir. Kuran-ı Kerim’in birçok ayetinde kendileri ile evlenen kadınlara mehirlerinin ödenmesi buyrulur. Ayrıca evlenmeyi zorlaştıracak tarzda mehir miktarında aşırıya kaçılmaması öğütlenmiştir.

 

Mehir, ödenme zamanına göre, mehr-i muaccel ve mehr-i müeccel olmak üzere ikiye ayrılır: Mehr-i muaccel, peşin olarak ödenen mehirdir. Kadın mehr-i muacceli almadan kocanın evine gitmeme hakkına sahiptir. Mehr-i müeccel ise ödenmesi sonraya bırakılan mehirdir. Bu mehrin ödenmesi için herhangi bir zaman belirlenmişse, bu tarih geldiğinde belirlenen mehrin kadına ödenmesi gerekir. Şayet bir vakit belirlenmemişse, nikâhın sona ermesiyle mehir muacceliyet kazanır ve ödenmesi gerekir. Başka bir deyişle, boşanma halinde kocanın bu mehiri ödemesi gerekir; ölüm halinde de, bırakmış olduğu mirastan ödenir.